Badania

  • struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
  • kształtowanie zielonych pierscieni w obszarach metropolitalnych
  • kształtowanie turystyki i rekreacji na obszarach leśnych
  • analizy wykorzystania rekreacyjnego