Przedmioty nauczania

na kierunku Architektura Krajobrazu:

 • Przyrodnicze Podstawy Projektowania Krajobrazu (dawniej Fizjografia), studia stacjonarne Iº oraz studia zaoczne Iº
 • Fizjografia planistyczna, studia stacjonarne IIº oraz studia zaoczne Iº
 • Projektowanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, studia stacjonarne IIº oraz studia zaoczne Iº
 • Krajobrazy Polski, przedmiot fakultatywny, studia stacjonarne Iº
 • Krajobraz i turystyka, przedmiot fakultatywny, studia stacjonarne IIº
 • konsultacje fizjograficzne w bloku przedmiotowym Projektowanie obiektów architektury krajobrazu, studia stacjonarne Iº oraz studia zaoczne Iº
 • Landscape Plannning Barriers and Opportunities, przedmiot dla studentów wymiany ERASMUS

na kierunku Gospodarka Przestrzenna:

 • Przyrodnicze podstawy gospodarowania, studia stacjonarne Iº oraz studia zaoczne Iº
 • Planowanie rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej, przedmiot fakultatywny,  studia stacjonarne Iº

na kierunku Turystyka i Rekreacja:

 • Planowanie turystyczne, studia stacjonarne Iº oraz studia zaoczne Iº
 • Metody badań ruchu turystycznego, studia stacjonarne Iº oraz studia zaoczne Iº
 • Forest recreation and nature tourism, przedmiot fakultatywny studia stacjonarne Iº

 na kierunku Ochrona Środowiska:

 • Spatial planning, specjalizacja anglojęzyczna, studia stacjonarne IIº
 • Ekologia krajobrazu, przedmiot fakultatywny, studia zaoczne IIº