Funkcje dydaktyczne

Koordynator Programu Erasmus dla kierunku Architektura Krajobrazu 2004 – 2014

Koordynator Programu CEEPUS dla kierunku Architektura Krajobrazu 2004 – obecnie

Organizator międzynarodowych szkoł letnich