Międzynarodowe szkoły letnie

VII’2016 międzynarodowa szkoła letnia “Landscape planning in tourist attraction areas –Zakopane and Tatra National Park” w ramach ELLS (Euroleague for Life Sciences), Organizator: SGGW, Funkcja organizator szkoły, nauczyciel

VII’2014 międzynarodowe warsztaty Greenbelt Planning w ramach ELLS EuroLeague for Life Sciences, Organizator: BOKU, Austria, Funkcja – nauczyciel,

VII’2012 – międzynarodowe warsztaty  International Summer Workshop of Planning and Design – Urban Green Structure w ramach ELLS EuroLeague for Life Sciences, Organizator: SGGW, Funkcja – organizator szkoły, nauczyciel

IX’2011 – międzynarodowa szkoła letnia Forest Recreation and Nature Base Tourism w ramach programu Erasmus, Organizator: SGGW, Funkcja – organizator szkoły, nauczyciel,

VIII’2010 – miedzynarodowa szkoła letnia Forest Recreation and Nature Base Tourism w ramach programu Erasmus, Organizator: University of Lapland oraz Estonian University of Life Sciences, Finlandia, Estonia, Funkcja – nauczyciel, współorganizator

VII’2010 – międzynarodowa szkoła letnia Green Structure Planning and Design  w ramach programu CEEPUS, Organizator: SGGW, Funkcja – organizator szkoły, nauczyciel,

VI’2009 – międzynarodowa szkoła letnia Forest Recreation and Nature Base Tourism w ramach programu Erasmus, Organizator: Instituto Politécnico de Bragança (IPB) Funkcja – nauczyciel, współorganizator

VII’2007 – międzynarodowa szkoła letnia Green Structure Planning and Design  w ramach programu CEEPUS, Organizator: SGGW przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego –  Funkcja – organizator szkoły, nauczyciel