Prace dyplomowe

Opiekun ponad 25 prac dyplomowych studentów, w tym 2 w języku angielskim

Przykladowe tematy zrealizowanych prac magisterskich:

 • Cechy środowiska przyrodniczego jako kryterium oceny jakości życia w opiniach mieszkańców Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego
 • Analiza zmian użytkowania terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (części wschodniej z obszarem przyległym) na podstawie wieloczasowych zdjęć lotniczych
 • Funkcjonowanie otuliny obszaru chronionego na przykładzie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
 • Wskazania do kształtowania struktury krajobrazu obszarów wiejskich na przykładzie fragmentu gminy
 • Puszcza Mariańska
 • Ochrona i kształtowanie terenów cennych przyrodniczo w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • Mozliwosci zagospodarowania zbiornikow poeksplatacyjnych na przykladzie glinianek w Zielonce
 • Zagrożenia krajobrazu polskich Tatr Zachodnich wywołane turystyką pieszą
 • Przystosowanie lasow podmiejskich I terenow otwartych Kopenhagi do zaspokajania potrzeb rekreacyjnych
 • Zasady kształtowania szlaków konnych w obszarach chronionych na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego
 • Ocena ścieżek edukacyjnych na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie” oraz Kampinoskiego Parku Narodowego
 • Optymalizacja przebiegu szlaków rowerowych na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
 • Znaczenie sposobun zagospodarowania obszaru muru berlinskiego dla ksztaltowania struktury przyrodniczej Berlina
 • Strategia kształtowania zewnętrznych korytarzy ekologicznych Kampinoskiego Parku Narodowego
 • Koncepcja optymalizacji ruchu turystycznego w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im.Czesława Łaszka
 • Waloryzacja krajobrazu na potrzeby rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze Powiatu Legionowskiego

Przykladowe tematy zrealizowanych prac inzynierskich:

 • Projekt optymalizacji szlaków rowerowych w Bolimowskim Parku Krajobrazow
 • Wskazania do poprawy szlaku konnego w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszczy Białowieskiej.
 • Projekt zagospodarowania zewnętrznego korytarza ekologicznego w Kampinoskim Parku Narodowym w okolicach Leszna
 • Koncepcja intensywnosci uzytkowania doliny rzeki Swider dla celow rekreacji i wypoczynku
 • Wskazania do kształtowania krajobrazu gminy Kołbiel w aspekcie budowy drogi ekspresowej
 • Projekt adaptacji sciezki dydaktycznej dla osob z dysfunkcj wzroku
 • Model systemu komunikacji rowerowej dla Universität für Bodenkultur w Wiedniu
 • Waloryzacja środowiska przyrodniczego MPK na potrzeby rozwoju turystyki.
 • Projekt sezonowej sciezki poznawczej
 • Projekt ochrony walorów fizjonomicznych doliny Biebrzy na odcinku od Brzostowa do Wizny.
 • Wytyczne do projektowania torów motocrossowych na przykładzie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego